Spotkanie z kulturą

„Spotkanie z kulturą. Centrum działań twórczych w Starej Piekarni” to projekt realizowany przez Fundację Opieka i Troska w kawiarni i pracowni ceramicznej Stara Piekarnia, dofinansowany ze środków Gminy Wrocław. Obecnie trwa 5. edycja projektu, który jest skierowany do mieszkańców Psiego Pola, a także jest odpowiedzią na kulturalne potrzeby lokalnej społeczności.

W ramach projektu odbywają się zajęcia i pracownie, takie jak pracownia ceramiki, zajęcia twórcze dla rodziców z dziećmi (rękodzielnicze i kulinarne), pracownia działań kreatywnych dla młodzieży i osób dorosłych oraz inny formy twórczej aktywności, do których zaliczyć można:

  • spotkania z artystami
  • wernisaże i finisaże
  • koncerty
  • spotkania z kulturą wrocławskiej mniejszości
  • konkurs na pracę ceramiczną
  • festiwal rękodzieła

Dlaczego?

Stara Piekarnia to kulturalne miejsce, którego celem jest społeczna integracja mieszkańców dzielnicy i zachęcanie do twórczej aktywności jako jednej z form relaksu. Jednocześnie, ze względu na fakt, że jest to również miejsce aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po kryzysie psychicznym, poprzez organizację zajęć i kulturalnych wydarzeń, uwrażliwiamy społeczeństwo na problem niepełnosprawności i wykluczenia. Trwale zmieniając świadomość społeczną mieszkańców Wrocławia, którzy biorąc aktywny udział w oferowanych zajęciach przełamują stereotypy i psychologiczne bariery, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie.

Kultura w liczbach

W 2019 roku w ramach programu udało się zorganizować:

18 warsztatów dla rodziców z dziećmi

10 warsztatów dla dorosłych Zrób to sam

8 cyklów warsztatów ceramicznych

5 spotkań z kulturą wrocławskiej mniejszości

4 wystawy malarskie

4 spotkania i koncerty z artystami

3 wernisaże ceramiki

1 konkurs na pracę ceramiczną i festiwal rękodzieła