Od października do grudnia 2019 roku Fundacja Znacznie Więcej realizowała projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław pn.  „Wolni od uzależnień. Aktywność twórcza kluczem do życia bez uzależnień”.

Projekt był skierowany do mieszkańców Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Psiego Pola oraz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Organizatorzy, poprzez organizację i promocję bezpłatnych zajęć artystycznych udowodnili, że twórcza aktywność może być bardzo dobrą metodą w walce z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji, i tym samym w profilaktyce uzależnień należy uwzględnić działania artystyczne, jak również docenić ich wartość poprzez promocję.

Realizacja zadania pokazała, jak aktywność twórcza przekształca złe nawyki spędzania czasu. I jak tego typu promowana artystyczna aktywność pomaga osiągać równowagę i jest dobrym sposobem samorealizacji, oraz okazją do wspólnego spędzania czasu, w tym zacieśniania więzi.

Projekt został zrealizowany w formie bezpłatnych trzech bloków zajęć, do których zaliczały się:

  • warsztaty ceramiczne (3 cykle po 2 spotkania w ramach cyklu)
  • warsztaty malarskie (3 cykle po 2 spotkania w ramach cyklu)
  • warsztaty decoupage (5 pojedynczych zajęć)

Na zakończenie projektu w Starej Piekarni 5 grudnia 2019 roku zorganizowano uroczysty wernisaż prac powstałych w ramach zajęć. Ponadto miał miejsce bezpłatny wykład specjalisty dotyczący profilaktyki uzależnień poprzez różne formy aktywności twórczej. Po wykładzie odbyła się również dyskusja dotycząca postrzegania tematyki warsztatów oraz roli sztuki w życiu człowieka.