Przedsiębiorstwo społeczne Fundacji Znacznie Więcej

Celem naszej działalności jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób po kryzysie psychicznym

KULTURALNE MIEJSCE NA MAPIE WROCŁAWIA

Wybierając nasze usługi:

przyczyniasz się do tworzenia nowych miejsc pracy
🧍 wspierasz powrót do zdrowia osób po kryzysie psychicznym
✉ pomagasz nam tworzyć programy promocji zdrowia psychicznego
🧩wzmacniasz potencjał swojej lokalnej społeczności

Chcesz włączyć się w nasze działania?

  • Sprawdź nasza ofertę
  • Wpłać darowiznę

Jak pracujemy?

  • Zapewnienie pracownikom wsparcie terapeutycznego i aktywizację zawodową.
  • Zatrudniamy osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Zatrudnienie wszystkich pracowników jest finansowane z wygenerowanego przez nas przychodu. To powoduje, że nasz zespół czuje się zaangażowany i odpowiedzialny za jakość oferowanych przez nas usług i produktów. Wspólnie tworzymy naszą ofertę i dopasowujemy się do potrzeb rynku.

KULTURA PRACY

Zindywidualizowane tworzenie stanowiska pracy – z każdym pracownikiem ustalamy indywidualnie zakres obowiązków oraz czas pracy. Bierzemy pod uwagę doświadczenie zawodowe pracownika oraz preferowany przez niego rozwój kariery zawodowej. Mamy świadomość, że osoby chorujące psychiczne doświadczają nawrotów choroby, dlatego staramy się na bieżąco określać czy dany zestaw zadań w pracy jest adekwatny do możliwości danej osoby. Reagujemy na zmieniające się samopoczucie i stan zdrowia naszych pracowników.

Wsparcie terapeutyczne – każdemu pracownikowi zapewniamy możliwość skorzystania z wsparcia psychoterapeutycznego.

Dla pracowników z doświadczeniem kryzysu psychicznego, stwarzamy możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych gdzie pracownik ma możliwość omówienia trudności w pracy (1h, 1 raz w tygodniu).

Pracownicy pełniący funkcje asystenta/instruktora, mogą korzystać raz w miesiącu z grupowego wsparcia terapeutycznego („intrawizja”). Celem spotkań jest omówienie codziennych trudności w pracy, określenie planu działania, relaksacja i uczenie się technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy.

Systemowe wsparcie – W celu stworzenia systemowego wsparcia pracownikom z doświadczeniem choroby psychicznej, współpracujemy z Fundacją Opieka i Troska oraz Wrocławskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Fundacja Opieka i Troska prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Aktywizacji „Na Zakręcie”. Wrocławskie Centrum Zdrowia Psychicznego oferuje konsultacje psychiatryczne i psychoterapeutyczne, oraz możliwość skorzystania z pobytu na dziennym oddziale psychiatrycznym. Dodatkowo, Fundacja Opieka i Troska prowadzi hostel dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Współpraca z tymi instytucjami jest dla nas szczególnie ważna, gdyż pozwala nam zapewnić systemowe wsparcie pracownikowi, również w okresie kiedy nie jest zdolny do pracy.

Rzeczywiste środowisko pracy – Głównym wyzwaniem jakie sobie postawiliśmy to stworzenie miejsca pracy, gdzie pracownik może realizować się zawodowo, uzyskując jednocześnie potrzebne mu do pełnej rehabilitacji wsparcie terapeutyczne. Ważne, żeby pracownik odczuwał satysfakcje z wykonywanych zadań, czuł poczucie sprawstwa i wiary we własne możliwości. Chcemy aby pracownik nabywał kompetencje zawodowe i rozwijał je.

Założyliśmy, że instruktorzy posiadający doświadczenie w danej branży i udzielający przeszkolenia zawodowego pracownikom, nie muszą posiadać wykształcenia psychologicznego lub medycznego. To powoduje, że tworzymy miejsce pracy w których relacje i stosunek do pracy wyglądają podobnie jak w każdym innym miejscu pracy. Chcemy uniknąć podziałów między pracownikami. Dążymy do stworzenia płaskiej struktury organizacji gdzie, każdy czuje się tak samo ważnym członkiem zespołu.